School (โรงเรียน)
yarichin-bitch-club-ova-ซับไทย
Yarichin Bitch Club OVA ซับไทย
ซัพไทย
จบแล้ว
nana-maru-san-batsu-ตอนที่-1-11-ซับไทย
Nana Maru San Batsu ตอนที่ 1-11 ซับไทย
ซัพไทย
ยังไม่จบ
hinako-note-ตอนที่-1-12-ซับไทย
Hinako Note ตอนที่ 1-12 ซับไทย
ซัพไทย
จบแล้ว
aikatsu-on-parade-ตอนที่-1-16-ซัพไทย
Aikatsu on Parade! ตอนที่ 1-16 ซัพไทย
ซัพไทย
ยังไม่จบ

ประเภทอนิเมะ